Hà Nội

Huy
Th 6 19/06/2020
QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Quận Hai Bà Trưng
DIAMOND PLAZA

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 34 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 66828566

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.3951772373234!2d106.698458!3d10.781015!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f37b5f99651%3A0x7d71ec18cbf6c0fc!2zMzQgTMOqIER14bqpbiwgQuG6v24gTmdow6ksIFF14bqtbiAxLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464336354" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Quận Hai Bà TrưngNOWZONE

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 235 Nguyễn Văn Cừ, P. N Cư Trinh, Q. 1, Tp HCM

- Điện thoại: (028) 39255967

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.6122411297756!2d106.68267300000001!3d10.764338!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f1bebe411a5%3A0xfa374e0a0a4795a9!2zMjM1IMSQxrDhu51uZyBOZ3V54buFbiBWxINuIEPhu6ssIFBoxrDhu51uZyA0LCBRdeG6rW4gNSwgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464437016" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Quận 1PARKSON SÀI GÒN

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 35-45 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 38277569

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.434808973778!2d106.702821!3d10.777972!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f47d0380fbd%3A0x95c438f3e64e4933!2zMzUgTMOqIFRow6FuaCBUw7RuLCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oIDcwMDAwMCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464535970" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Quận 2PARKSON CANTAVIL

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 1 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, P.An Phú, Q.2, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 37407180

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d1959.5639952372505!2d106.746919!3d10.801508!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2602d77837e66526!2sParkson+Cantavil!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464592462" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Quận 2VINCOM THẢO ĐIỀN

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: TTTM Vincom, 159 Xa lộ Hà Nội, P.Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM

- Điện thoại: (028) 38989199

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d2267.021777290277!2d106.74002536079837!3d10.803099365835672!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2a83ec9f23dbe496!2sVincom+Mega+Mall+Thao+Dien!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464661586" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Quận 3LÊ VĂN SỸ

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 463 Lê Văn Sỹ, P.12, Q.3, Tp.HCM

- Điện thoại: (028) 35264382

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.2820429447174!2d106.674339!3d10.789697!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752ed53bb6bcbd%3A0xd9984fef4582c8a0!2zNDYzIMSQxrDhu51uZyBMw6ogVsSDbiBT4bu5LCBQaMaw4budbmcgMTIsIFF14bqtbiAzLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464773738" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Quận 3Cao Thắng

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 6 Cao Thắng, P.5, Q.3, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 38322095

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.554197329059!2d106.683819!3d10.7688!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f2272fbf6a3%3A0x4f36d380c6f78bd2!2zNiBDYW8gVGjhuq9uZywgUGjGsOG7nW5nIDUsIFF14bqtbiAzLCBI4buTIENow60gTWluaCwgVmlldG5hbQ!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464825027" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>
Quận 3Cách Mạng Tháng 8

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: 192A Cách Mạng Tháng 8, P.10, Q.3, Tp. HCM

- Điện thoại: (028) 39316710

Thời gian hoạt động

8 giờ 00 - 22 giờ 00 (kể cả CN và ngày lễ)

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3919.4161470982226!2d106.678907!3d10.779405000000002!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f27d5fa2db3%3A0xcda240bbbfe27970!2zMTkyQSBDw6FjaCBN4bqhbmcgVGjDoW5nIDgsIFBoxrDhu51uZyAxMCwgUXXhuq1uIDMsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2sus!4v1552464944165" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>

Quận 4